کارگاه های هفته پژوهش


براساس اعلام معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی کرمانشاه که همانند سنوات گذشته متولی برگزاری کارگاه های آموزشی ستاد هفته پژوهش و فناوری در استان می باشند، برنامه زمانبندی این کارگاه ها به قرار ذیل اعلام شد:

زمان و ساعت برگزاري

نام مدرس

عنوان كارگاه

رديف

17-14

شنبه

15/9/93

فرزاد اميري

كارآفريني و روشهاي نوآوري در محصول

1

12-9

يكشنبه

16/9/93

حسين مويدي

ابزار تحقيق و آشنايي با پايگاه هاي اطلاعاتي

2

17-14

يكشنبه

16/9/93

گلاويژ محمودي

سرطان چيست؟ راههاي پيشگيري از آن

3

12-9

دوشنبه

17/9/93

سيد احسان فاطمي

مریم حافظ پرست مودت

مقدمه اي بر مديريت يكپارچه سازي منابع آب

4

17-14

دوشنبه

17/9/93

عبدالحميد پاپ زن

روش تحقيق

5

12-9

سه شنبه

18/9/93

عباس رضايي

آموزش برنامه نويسي اندرويد

6

17-14

سه شنبه

18/9/93

سعيده السادات حسيني

مقابله با استرس

7

12-9

چهارشنبه

19/9/93

مهدي اميري نژاد

اصول نگارش مقالات علمي

8

17-14

چهارشنبه

19/9/93

حسين مويدي

اعتبارسنجي تحقيقات

9

12-9

پنجشنبه

20/9/93

 

سيف الدين رجبي

تقويت مهارت speaking

10

گفتنی است که این کارگاه ها همزمان با آغاز نمایشگاه دستاوردهای پژوهش 15 لغایت 20 آذر ماه در پارک شاهد، محل دائمی نمایشگاه های استان کرمانشاه برگزار می گردد. حضور در محل برگزاری کارگاه در ابتدای ساعت برگزاری به منزله ثبت نام بوده و گواهی حضور در هر کارگاه در پایان همان کارگاه و در محل برگزاری به نام شرکت کنندگان صادر خواهد شد.