چارت گروه‌های آموزشی


 

جدول دروس رشته مهندسی برق – کارشناسی

جدول دروس رشته مهندسی برق – قدرت (کارشناسی ارشد ورودي 93 )

جدول دروس گرایش ماشین و الکترونیک قدرت (کارشناسی ارشد ورودي 94)

جدول دروس گرایش سیستم قدرت 

جدول دروس گرایش افزاره های میکرو و نانو الکترونیک  

جدول دروس گرایش مدارهای مجتمع 

جدول دروس رشته مهندسی برق – الکترونیک (کارشناسی ارشد )

 

جدول دروس رشته مهندسی شیمی

 

جدول جديد دروس رشته مهندسی فناوری اطلاعات

چارت درسی رشته مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعات

 

جدول دروس رشته مهندسی کامپیوتر-سخت افزار

جدول دروس رشته مهندسی کامپیوتر-سخت افزار (ویژه ورودی 92 و93)

–چارت درسی رشته مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری

 

جدول دروس رشته مهندسی برق-مخابرات

 

جدول دروس رشته مهندسی مکانیک

 

جدول دروس رشته مهندسی صنایع

 

جدول دروس رشته مهندسی عمران (ویژه ورودی 93)

جدول دروس رشته مهندسی عمران (ویژه ورودی 94)

 

جدول دروس رشته فیزیک مهندسی

 

جدول دروس رشته علوم کامپیوتر

 

جدول دروس رشته مهندسی راه آهن

 

جدول دروس رشته علوم مهندسی – گرایش محاسباتی

 

جدول دروس رشته علوم مهندسی – گرایش زیست محیطی

جدول دروس مهندسی الکترونیک (کارشناسی ارشد )