دانشگاه صنعتی کرمانشاهفراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان سال 97 » دانشگاه صنعتی کرمانشاه

امروز: ۲۷ تیر ۱۳۹۷ English
معاونت ها
ریاست دانشگاه
معاونت آموزشی و پژوهشی
مدیریت فرهنگی
معاونت دانشجویی
معاونت اداری و مالی
دفتر فناوری اطلاعات

 
اخبار
اطلاعیه ها
رویدادهای علمی
بایگانی اخبار
فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان سال ۹۷
image_pdfimage_print

به اطلاع می رساند دانشگاه صنعتی کرمانشاه قصد دارد مطابق با ” آیین شماره ۷۷۹۴۸/ ۲۱ مورخ ۹۳/۵/۵ شورای هدایت استعداد های درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری” و اصلاحیه مربوط به آن به شماره ۱۱۴۳۷۴/۲۱ مورخ ۹۳/۶/۳″و با عنایت به “ابلاغیه شماره ۹۶۴۷۴/۲۱ مورخ ۹۴/۵/۲۴″ ،   هم چنین نامه شماره ۲۹۹۵۷۴/۲ مورخ ۹۶/۱۲/۱۶ معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ،نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط به شرح زیر اقدام کند:

الف) شرایط پذیرش داوطلبان:

 • متقاضیان می بایستی پس از ۶ نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل سه چهارم واحد درسی، به لحاظ میانگین کل جزء ۲۵ درصد برتردانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.
 • متقاضیان می بایستی حداکثر طی ۸ نیمسال فارغ التحصیل شوند.
 • پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش آموختگی امکان پذیر است. به عبارت دیگر دانش آموختگان کارشناسی ورودی نیمسال اول سال تحصیلی۹۴-۹۳ و دانش آموختگان کارشناسی ورودی نیمسال دوم سال تحصیلی۹۳-۹۲ مجاز به شرکت در این فراخوان هستند.
 • دانش آموختگان کارشناسی ورودی نیمسال دوم سال تحصیلی۹۴-۹۳ که در طی ۶ نیمسال تحصیلی فارغ التحصیل شوند، می توانند در این فراخوان شرکت نمایند و دانشگاه می تواند این گروه را خارج ازظرفیت پذیرش کند.
 • چنانچه طول مدت تحصیل به دلایلی خارج از اختیار دانشجو (مانند بیماری، مامورت والدین یا همسر و یا به دلیل زایمان)، حداکثر دو نیمسال تحصیلی بیش از مدت مجاز مذکور در این آیین نامه بشود، درخواست دانشجو پس از تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه محل تحصیل، برای استفاده از تسهیلات این آیین نامه در دانشگاه صنعتی کرمانشاه قابل بررسی خواهد بود.
 • تنها دانشجویان کارشناسی پیوسته می توانند برای پذیرش بدون آزمون اقدام نمایند.

تبصره۱: برگزیدگان رتبه های اول تا پنجم المپیادهای علمی-دانشجویی برای ورود به همان رشته یا رشته های مرتبط به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم, تحقیقات و فناوری می توانند با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد پذیرش شوند.

تبصره۲:دانش آموختگان دانشگاه پیام نور، آزاد اسلامی، غیر دولتی- غیرانتفاعی،علمی-کاربردی و پردیس های بین الملل (خودگردان) مجاز به ثبت نام نیستند.

ب) بازه زمانی برای ثبت نام

متقاضیان می توانند تا تاریخ ۹۷/۰۳/۳۰  نسبت به ثبت نام الکترونیکی از طریق سایت رسمی دانشگاه www.kut.ac.ir اقدام کرده و مدارک مورد نیاز را در محل ها ی مناسب بارگذاری نمایند.

ج) مدارک مورد نیاز

۱- اسکن عکس (نوع فایل: jpg اسم فایل هم به صورت jpg.شماره ملیpic باشد مانند pic3254478912.jpg )

2- اسکن صفحه اول شناسنامه (نوع فایل: jpg اسم فایل هم به صورت jpg.شماره ملیsh باشد مانند sh3254478912.jpg)

3- اسکن کارت ملی (نوع فایل: jpg )اسم فایل هم به صورت jpg.شماره ملیmelli باشد مانند melli3254478912.jpg)

4- اسکن ریزنمرات تا پایان ترم ۶ (نوع فایل: jpg )اسم فایل هم به صورت jpg.شماره ملیriz باشد مانند riz3254478912.jpg)

5- تصویرفرم اطلاعات تکمیل شده مربوط به مشخصات، گواهی تایید معدل,رتبه و تعداد دانشجویان هم رشته و هم ورودی و …. (نوع فایل: jpg )اسم فایل هم به صورت jpg.شماره ملیforma باشد مانند forma3254478912.jpg)

6- مدارک و مستندات مربوط به سوابق علمی, آموزشی و پژوهشی به شرح زیر (توجه: ارائه این مدارک اختیاری است، ولی صرفا در صورت ارائه و تایید مستندات مربوطه مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت.)
۱-۶- مستندات مربوط به رتبه های برتر کشوری جشنواره های جوان خوارزمی و رازی مرتبط با رشته (در دوران تحصیل)(گواهی صادره از دبیرخانه یا مراجع ذی ربط) (نوع فایل: jpg )اسم فایل هم به صورت jpg.شماره ملیpa باشد مانند pa3254478912.jpg)

2-6- مستندات اختراع به ثبت رسیده (گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) (نوع فایل: jpg )اسم فایل هم به صورت jpg.شماره ملیpb باشد مانند pb3254478912.jpg)

3-6- مستندات مربوط به طرح های تحقیقاتی پایان یافته با ارائه تاییدیه از شورای پژوهشی دانشگاه محل تحصیل یا سایر مراجع ذی صلاح (به تشخیص دانشگاه) (نوع فایل: jpg )اسم فایل هم به صورت jpg.شماره ملیpc باشد مانند pc3254478912.jpg)

4-6- تصویر صفحه اول و خلاصه کامل مقاله یا مقاله های مستخرج از پروژه یا طرح تحقیقاتی دانشجو در مجلات علمی پژوهشی معتبر چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی در مجلات علمی پژوهشی معتبر (مورد تایید دانشگاه) (نوع فایل: jpg )اسم فایل هم به صورت jpg.شماره ملیpd باشد مانند pd3254478912.jpg)

توجه: درخصوص مقالاتی که صرفاً پذیرش شده اند ضروری است تصویر صفحه اول و خلاصه نسخه تایید شده قبل از چاپ نهایی آن ( proof) صادره از مجله مربوط بارگذاری شود.
۵-۶- نامه پذیرش چاپ قطعی مقاله یا مقاله هایی تا کنون چاپ نشده باشند (تذکر: نامه وصول مقاله قابل قبول نیست) (نوع فایل: jpg )اسم فایل هم به صورت jpg.شماره ملیpe باشد مانند pe3254478912.jpg)

6-6- مستندات مربوط به ترجمه کتاب (تصویر روی جلد، شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر مربوطه) (نوع فایل: jpg )اسم فایل هم به صورت jpg.شماره ملیpf باشد مانند pf3254478912.jpg)

7-6- مستندات مربوط به ارائه خلاصه مقاله به صورت پوستر یا سخنرانی در کنگره ها (نوع فایل: jpg )اسم فایل هم به صورت jpg.شماره ملیpg باشد مانند pg3254478912.jpg)

8-6-مستندات مربوط به کسب مدال در المپیادهای علمی دانش آموزی با تایید مراجع ذی صلاح (نوع فایل:jpg)اسم فایل هم به صورت jpg.شماره ملیph باشد مانند ph3254478912.jpg)

9-6-مستندات مربوط به کسب رتبه در المپیادهای علمی دانشجویی نهایی کشوری با تایید مراجع ذی صلاح (نوع فایل:jpg)اسم فایل هم به صورت jpg.شماره ملیpi باشد مانند pi3254478912.jpg)

7- واریز مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال (پانصد هزار ریال) به شماره حساب ۴۰۰۱۰۹۳۸۰۳۰۲۲۲۰۷  و با شماره شناسه واریز ۳۷۶۰۹۳۸۵۶۱۲۷۳۰۰۰۰۱۴۰۰۳۱۷۲۰۱۴۰۲ و شماره شبا IR750100004001093803022207 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه صنعتی کرمانشاه نزد بانک مرکزی  با امکان واریز از طریق تمامی بانک ها و ارسال تصویر فیش واریزی اسم فایل هم به صورت jpg.شماره ملیfish باشد مانند fish3254478912.jpg)

*** دانشجوی گرامی لطفا تمامی مدارک لازم برای ثبت نام را که اسکن نموده اید در قالب یک فایل zip جمع نموده و فایل zip را ارسال نمایید. ***

 

دانلود فایل آموزش ساخت فایل zip

دانلود فرم اطلاعات

د) رشته های دارای پذیرش دانشجو

ردیف

دانشکده انرژی

۱

مهندسی شیمی- فرآیند های جداسازی

۲

مهندسی برق،قدرت- سیستم های قدرت

۳

مهندسی برق،قدرت-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

۴

مهندسی برق،الکترونیک- مدارهای مجتمع الکترونیک

۵

مهندسی برق،الکترونیک- افزاره های میکرو و نانو الکترونیک

۶

مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

۷

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

نکات قابل توجه:

 • تغییر رشته یا محل افراد پذیرفته شده بر اساس این آیین نامه، مجاز نیست.
 • نتایج بررسی اولیه متعاقبا از طریق سایت دانشگاه به آدرس www.kut.ac.ir اعلام خواهد شد.
 • پذیرفته شدگان اولیه، در مهلتی که توسط دانشگاه مشخص و اعلام خواهد شد ملزم به مراجعه حضوری و ارائه اصل سوابق تحصیلی خود به مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی و شرکت در جلسه مصاحبه، هستند.
 • نتیجه نهایی  از طریق سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.
 • دانشجو می بایست در فاصله ۲۰ روزه پس ازاعلام نتیجه نهایی توسط دانشگاه، در صورت پذیرش، درخواست کتبی خود را مبنی بر تمایل به ثبت نام یا انصراف به دانشگاه اعلام نماید.
 • پذیرفته شدگانی که در دستگاه های دولتی مشغول به کار هستند باید برای ثبت نام حکم‌ مرخصی‌ سالانه‌ یا موافقت‌ کتبی‌ و بدون‌ قید و شرط سازمان‌ متبوع‌ را داشته باشند.
 • پذیرش قطعی دانشجو منوط به موافقت گروه و دانشگاه و تاٌیید نهایی سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.

***ورود به سامانه ثبت نام*** 
راهنمای تلفن | لينکهای مفيد | نقشه دانشگاه
دانشگاه صنعتی کرمانشاه
ایران - کرمانشاه - بزرگراه امام خمینی(ره)
کد پستی 6715685420
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به دانشگاه صنعتی کرمانشاه مي باشد . نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
تعداد بازديدهاي امروز: 436