ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سال 1396


ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای کلیه‌ پذیرفته شدگان دوره‌های‌ کارشناسی ‌ارشد  سال‌ 1396 دانشگاه صنعتی کرمانشاه، به اطلاع می‌رساند که‌ لازم است مراحل ثبت نام به صورت غیر حضوری از تاریخ 13 شهریور 96  و حضوری (14 و 15 و 19 شهریور 96) به شرح زیر انجام شود:

مراحل ثبت نام به صورت غیر حضوری و حضوری

فایل راهنما

فرم شماره 13

فرم شماره ۱۴

فرم شماره 16

تعهدنامه

مرامنامه انضباطی

پرسشنامه

شاهد و ایثارگر