سامانه ثبت ایده کانون شکوفایی و خلاقیت دانشگاه صنعتی کرمانشاه


اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان صاحب ایده، خلاق و نوآور دانشگاه صنعتی کرمانشاه و حتی فارغ التحصیلان گرامی پس از ورود به درگاه اینترنتی به این آدرس و طی مراحل ذکر شده در فایل راهنمای زیر نسبت به ثبت ایده خود و طی مراحل بیان شده اقدام نمایند.

دریافت فایل راهنما

فرم برنامه کاری برای مرحله پیش رشد(Business Plan)