مركز فناوری اطلاعات


این مرکز با هدف ارائه خدمات و سرويس هاي رايانه اي به اعضاء محترم هيأت علمي، كاركنان و دانشجويان و انجام كليه امور مرتبط با رايانه و همچنين ارتقاء دانش رايانه و فرهنگ سازي استفاده از1 رايانه در زمينه هاي مختلف راه اندازي شده است.این مركزبه منظور حرکت هرچه بیشتر دانشگاه به سمت بهره‌گیری از امکانات روبه رشد تکنولوژی و فناوری اطلاعات به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقا کیفیت و کارایی آموزش، شکل گرفته است و مدیریت و پشتیبانی از شبکه داخلی دانشگاه و سایت اینترنت دانشجویان ،برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر سیستم‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای دانشگاه را به عهده دارد.

 

 

سرپرست واحد:
    مهندس شیخی

 

کارشناسان واحد:
        مهندس یحیوی
        مهندس یوسفیان
      

 

نمودار گردش کار خدمات واحد فناوری اطلاعات

 

ارتباط با مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه : kut.itcenter@kut.ac.ir