مركز فناوری اطلاعات


این مرکز با هدف ارائه خدمات و سرويس هاي رايانه اي به اعضاء محترم هيأت علمي، كاركنان و دانشجويان و انجام كليه امور مرتبط با رايانه و همچنين ارتقاء دانش رايانه و فرهنگ سازي استفاده از1 رايانه در زمينه هاي مختلف راه اندازي شده است.این مركزبه منظور حرکت هرچه بیشتر دانشگاه به سمت بهره‌گیری از امکانات روبه رشد تکنولوژی و فناوری اطلاعات به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقا کیفیت و کارایی آموزش، شکل گرفته است و مدیریت و پشتیبانی از شبکه داخلی دانشگاه و سایت اینترنت دانشجویان ،برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر سیستم‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای دانشگاه را به عهده دارد.

   

 
   
مهندس شیخی

سرپرست واحد فناوری اطلاعات

  مهندس یحیوی

کارشناس واحد فناوری اطلاعات

 

 مهندس یوسفیان

کارشناس واحد فناوری اطلاعات

 

نمودار گردش کار خدمات واحد فناوری اطلاعات

ارتباط با مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه : kut.itcenter@kut.ac.ir