كاركنان


رديف

نام و نام خانوادگي

واحد سازماني

1

مسعود محبی

مدیر مالي

2

مصطفی دلگشایی

مدیر اداری

3

حسين پار

تربيت بدني

4

مجيد دايي چيني

کارشناس اداری

5

رسول عابديني

جذب هیأت علمی- امور هیأت امناء

6

زينب احمدي پور

آموزش

7

نفيسه نمازي

آموزش

8

مريم نجفي

آموزش

9

امير آزاد بخت

امور فرهنگی

10

طيبه پردل

کاربرارشد گلستان

11

عقيل الوندمنش

امور دانشجویی

12

پريسا صادقي

آموزش

13

پروين احمدي

كتابخانه

14

رضا یحیوی

فناوری اطلاعات

15

شهلا يوسفيان

فناوری اطلاعات

16

مسعود خسروداد

مدیرحراست

17

ولي رستمي بینا

رفاه دانشجویی

18

نسرين محمدي

کارشناس جذب و آموزشی و پژوهشی

19

شيرين معيني

کارگزینی

20

حسين خداياري

فارغ التحصیلی

21

روح الله قاري

آموزش

22

كيانوش گل پروران

امور مالي دانشكده فناوري اطلاعات

23

محمد رضا امجديان

امور عمومی

24

سهیل عزیزی

امور اداری

25

شهین فتاحی

حسابداری

26

راضیه شریفیان

امور دانشجویی

27

مریم پزد

امور فرهنگی

28

طاهره کرمی

دبیرخانه

29

هادي سلطاني

حسابداري

30

سیاوش دانایی مهر

اداری

31

پیمان عبدالمالکی

حسابداری

32

شهرام صالحی بصیر

اداری

33

علیرضا اشرف آبادی

آموزش

34

فاطمه ملکی

آموزش

35

فروغ الزمان خاموشی

حسابداری

36

ژاله زرشكي

امور مالی شبانه

37

امير رهبر

حسابداري

38

رضا ملکشاهی آموزش

39

محمد رضا بدری

پشتیبانی

40

ابراهیم فیضی

آموزش

41

امیر دارابی

پشتیبانی

42

عرفان صابربری

آموزش

43

محمدرسول الماسوندی

امور فرهنگی

44

محمد هادی مرادی

آموزش

45

عایشه فتاحی

تغذیه دانشجویی

46

زهرا جابری

اداری

47

دانیال کبودیان

روابط عمومی

48

اصغر مسعودی

کتابخانه

49

بهمن میرزایی

دفتر ریاست

50

ماشااله امیدی

اداره خدمات آموزش

51

مصطفی زنگنه

امور دانشجویی