كاركنان


رديف

نام و نام خانوادگي

واحد سازماني

1

مسعود محبی

مدیر مالي

2

مصطفی دلگشایی

مدیر اداری

3

حسين پار

تربيت بدني

4

مجيد دايي چيني

دفتر ریاست

5

رسول عابديني

جذب هیأت علمی- امور هیأت امناء

6

زينب احمدي پور

آموزش

7

نفيسه نمازي

آموزش

8

مريم نجفي

آموزش

9

امير آزاد بخت

آموزش

10

طيبه پردل

کاربرارشد گلستان

11

عقيل الوندمنش

مدیر دانشجویی

12

پريسا صادقي

آموزش

13

پروين احمدي

كتابخانه

14

رضا یحیوی

فناوری اطلاعات

15

شهلا يوسفيان

فناوری اطلاعات

16

مسعود خسروداد

مدیرحراست

17

ولي رستمي بینا

رفاه دانشجویی

18

نسرين محمدي

حسابدار امور اداری

19

شيرين معيني

کارگزینی

20

حسين خداياري

فارغ التحصیلی

21

كيانوش گل پروران

مسئول رسیدگی به اسناد

22

محمد رضا امجديان

امور عمومی

23

سهیل عزیزی

امور اداری

24

شهین فتاحی

حسابداری

25

راضیه شریفیان

دفتر ریاست دانشکده انرژی

26

مریم پزد

امور فرهنگی

27

طاهره کرمی

دبیرخانه

28

هادي سلطاني

حسابداري

29

سیاوش دانایی مهر

اداری

30

شهرام صالحی بصیر

اداری

31

علیرضا اشرف آبادی

آموزش

32

فاطمه ملکی

آموزش

33

فروغ الزمان خاموشی

حسابداری

34

ژاله زرشكي

امور مالی شبانه

35

امير رهبر

حسابداري

36

رضا ملکشاهی

آموزش

37

محمد رضا بدری

پشتیبانی

38

ابراهیم فیضی آموزش

39

امیر دارابی

پشتیبانی

40

محمدرسول الماسوندی

مدیر فرهنگی

41

محمد هادی مرادی

آموزش

42

عایشه فتاحی

تغذیه دانشجویی

43

زهرا جابری

اداری

44

دانیال کبودیان

روابط عمومی

45

اصغر مسعودی

کتابخانه

46

بهمن میرزایی

مدیر روابط عمومی

47

ماشااله امیدی

اداره خدمات آموزش

48

مصطفی زنگنه

امور دانشجویی