معاونت دانشجويی


 

IMG_7506.

مهندس عقیل الوندمنش

.
مدیر امور دانشجویی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

.

معاونت دانشجويي دانشگاه يكي از محوري ترين و حساس ترين معاونت هاي دانشگاه است كه با بسترسازي مناسب نقش پشتيباني از حوزه هاي آموزشي و پژوهشي را به عهده داشته و با حفظ و ارتقاء نقش حمايتي خود در حوزه هاي تحت نظارت در راستاي ايجاد محيطي مطلوب براي محقق ساختن اين اهداف گام برداشته است. اين معاونت ارتباط مستقيم با دانشجويان داشته و برنامه ريزي ، اداره و هدايت كليه امور دانشجويي دانشگاه از جمله خدمات دانشجويي (اسكان،‌ تغذيه و رفاه)، ‌بهداشت و درمان، ‌تربيت بدني، امور ‌انضباطي و سياست گذاري و اتخاذ تمهيدات لازم در اين راستا را در حدود مقررات و ضوابط مصوب و نظارت و ارزيابي بر اجراي آنها را بر عهده دارد.

.

معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی کرمانشاه در سال 1392 با حمایت دکتر علی اکبر اختری و به همت مهندس سجاد یزدانی تشکیل گردید.

.

معاونت دانشجويي خدمتگزار قشر آينده ساز مملكت بوده و بر اين باور است كه نيروي پرورش يافته دانشگاه بايد فردي متدين، متعهد، متفكر، خلاق با قدرت تجزيه و تحليل مسائل محيطي با تفكري انتقادي و احساس مسئوليت نسبت به سرنوشت خود و ديگران باشد. این معاونت تلاش مي كند بستري مناسب جهت پرورش دانشجويان در ابعاد جسمي ، معنوي و فكري بر پايه تعليم و تربيت اسلامي فراهم آورد. از اين رو درجهت برآوردن نيازهاي رفاهي، معشيتي و ورزشي تلاش مي نمايد. به همين منظور فعاليت خود را در قالب تأمين وامها و بيمه هاي دانشجويي ، تأمين خوابگاههاي مناسب ، برپايي همايش و جشنواره ها ، امكانات ورزشي و خدمات مشاوره­اي با تكيه بر اصول اخلاقي و اسلامي ، رعايت عدالت اجتماعي و رضايتمندي دانشجويان انجام مي دهد.

.

شرح وظایف معاونت دانشجویی

.

» اعمال خط مشی و سیاست‌های شورای دانشگاه در معاونت دانشجویی.
» نظارت و كنترل بر فعالیت‌های مراکز و مدیریت‌های تحت سرپرستی.
» نظارت و كنترل در جلسات شورای مدیران معاونت دانشجویی.

» نظارت بر اجراي قوانين و آيين‌نامه‌هاي دانشجويي.
» همسو نمودن فعالیت‌های مراکز و مدیریت‌های معاونت در راستای سیاست‌های دانشگاه و وزارت علوم.

» مدیریت شورای انضباطی دانشجویان.
» مدیریت کمیسیون موارد خاص.

» مدیریت فرآیند کار دانشجویی.
» نظارت و كنترل ویژه بر ادارات خدمات دانشجویی، خوابگاه‌ها و تغذیه و راهنمایی لازم در مواقع خاص.
» برنامه‌ریزی، تقسیم كار و زمانبندی كار بین واحدهای تابعه.
» رسیدگی به پیشنهادها و انتقادهای دانشجویان.
» مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه دانشجویی.
» تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های مختلف دانشجویی و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های مصوب.
» نظارت بر نحوه اجرای آیین‌نامه كمك هزینه، وام، بورسیه تحصیلی و سایر كمك‌های رفاهی.
» پیش‌بینی و برآورد نیازهای خدماتی و تداركاتی مربوط به دانشجویان و تعیین اولویت آنها و ارجاع آن به واحدهای ذیربط جهت رسیدگی.
» بررسی مشكلات دانشجویان و ارشاد آنها در زمینه‌های مختلف مشكلات فردی، اجتماعی، عاطفی و روحی.
» نظارت بر اجرای مصوبات كمیسیون موارد خاص كه به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه می‌رسد و سرپرستی كمیسیون دانشجویی.

» تدوين و پيشنهاد اصول كلي مشاوره دانشجويي.
» تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی حوزه معاونت دانشجویی.

» برنامه‌ريزي امور فوق برنامه دانشجويي.
» انجام سایر امور محوله از سوی رییس دانشگاه.

اهداف بلند مدت معاونت دانشجویی

» افزایش میزان رضایتمندی دانشگاهیان از خدمات، برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با معاونت دانشجویی.
» ارتقاء اثربخشی و کارایی سازمانی حوزه‌های تحت پوشش معاونت دانشجویی.
» برخورداری از امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری روزآمد.
» دستیابی به نظام نیروی انسانی خلاق و توانمند معتقد و ملتزم به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران .
» افزایش میزان تعامل با نهادهای سیاست گذار درون و برون دانشگاهی حوزه دانشجویی.
» کاهش تصدی‌گری معاونت دانشجویی در ارائه خدمات رفاهی از طریق برون‌سپاری.

.

راهبردهای معاونت دانشجویی

.

» بهبود برنامه‌ها و فعالیت‌های خدماتی رفاهی مدیریت امور دانشجویی.
» بهبود برنامه‌ها و فعالیت‌های سلامت و بهداشت تن و روان.
» بهبود برنامه‌ها و فعالیت‌های مرکز تربیت بدنی.
» بهبود خدمات آموزشی، فرهنگی و رفاهی ارائه شده به دانشجویان شاهد و ایثارگر.
» بهبود برنامه‌های مرتبط با کمیسیون موارد خاص.
» بهبود برنامه‌های مرتبط با شورای انضباطی.
» جذب اعتبارات و کمک‌های مالی.
» برگزاری یا بهره‌برداری از دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط با معاونت دانشجویی (بهداشتی، مشاوره‌ای…).
» توسعه خدمات رفاهی.
» واگذاری خدمات رفاهی دانشجویی به بخش غیردولتی (بر اساس بند د از ماده 20 برنامه پنجم توسعه کشوری).