فرم و آیین نامه های آموزشی


آيين نامه ها

آيين نامه جديد آموزشي دوره كارشناسي

-  آیین نامه ارشد جدید

نکات مهم آیین نامه جدید آموزشی

پروژه و كارآموزي

-  فرم های پروژه

-  فرم های کارآموزی

-  فرم حق التدريس واحد پروزه

-  فرم حق الزحمه داوري پروزه

 

درخواستهاي دانشجويي

-  فرم درخواست انتقال توام با تغییر رشته (جديد)

-  فرم درخواست تغییر رشته داخلی (جديد)

-  فرم درخواست حذف پزشکی  (برای حذف پزشکی چه شرایطی لازم است؟)

-  فرم حذف تک درس (حذف اضطراری)

-  فرم درخواست آمفي تئاتر

-  درخواست شورای آموزشی

فرم تعهد مرخصي و حذف ترم

-  فرم درخواست مهمانی (جدید)

-  فرم درخواست دانشجو در انتخاب واحد

-  انتقال دائم

-  تسویه حساب  (مهمان تک درس)

تسویه حساب گروه برق

تسویه حساب گروه شیمی

-  حل تمرین فرم الف     حل تمرین فرم ب

-  مرخصی تحصیلی

-  معرفی به استاد

لیست دروس قابل اخذ درتابستان

-  مهمان تکدرس

گواهی اشتغال به تحصیل لاتین

فرم طرح درس

- فرم درخواست متفرقه آموزشی

- کاربرگ درخواست دانش آموختگی

- فرم استثناء فارغ التحصیلی

- کاربرگ خروج از کشور مشمولان