مرکز آموزش های آزاد و مجازی


دانشگاه صنعتی کرمانشاه  برگزار می کند:

دوره های آموزشی تخصصی

دانشگاه صنعتی کرمانشاه در نظر دارد به منظور دانش افزایی  دانشجویان، دانش اموختگان  ، پرسنل و کارکنان ارگان ها ، ادارات   و شرکت ها ، در جهت  اهداف اشتغال زایی  و کار آفرینی و هم چنین افزایش کارایی و اثربخشی بیشتر،  به برگزاری دوره های  تخصصی با عناوین زیر ،   بر اساس مجوز صادره از دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 52914/24/2 مورخ  31/3/1393 و  مطابق آئین نامه دور ه های  آموزش عالی  آزاد  اقدام نماید. متقاضیان محترم  جهت  کسب اطلاعات و شرکت در دوره های آموزشی به سایت دانشگاه به آدرس www.kut.ac.ir    لینک آموزش های آزاد و مجازی مراجعه و نسبت به پرداخت مبلغ شهریه و تکمیل فرم ثبت نام و تحویل مدارک  اقدام نمایند.

هم چنین پس از پایان دوره  و ارزیابی ،گواهینامه گذراندن پایان دوره  مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  به  دانشپذیران اعطاء می گردد.

شرکت برای عموم (واجدین شرایط عمومی مندرج در اطلاعیه ثبت نام) آزاد است و ظرفیت پذیرش دانشپذیر در هر دوره محدود می باشد.

لازم به ذکر است دوره ها در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد دانشپذیر، تشکیل و زمان شروع و برنامه کلاس ها متعاقباً اعلام و در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد دانشپذیر، مبالغ واریزی و مدارک تحویلی عودت خواهد گردید.

جهت کسب اطلاعات  بیشتر در خصوص ثبت نام  با شماره تلفن: داخلی 1055 -  2الی 37259980 -083 تماس و یا به پست الکترونیکی   R.abedini@kut.ac.ir ایمیل ارسال  فرمایید.

 جهت ثبت نام در دوره های آموزشی روی لینک زیر کلیک نمایید.

اطلاعیه دوره های آموزشی(کلیک کنید)