مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی دانشگاه صنعتی کرمانشاه


111

دانشجویان می توانند جهت ثبت نام به مرکز مشاوره دانشگاه مراجعه نموده یا با شماره تلفن ۳۸۳۰۵۰۳۳ – ۰۸۳ تماس حاصل نمایند.

 دانشجویان گرامی جهت استفاده از خدمات مشاوره الکترونیکی و بهره گیری از تجربه و راهنمایی روانشناس و مشاوره و همچنین پرسیدن سئوالات خود از آدرس moshaver@kut.ac.ir استفاده نمایید.