رشته های تحصیلی


رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی:

 1. مهندسی برق – قدرت
 2. مهندسی برق – مخابرات
 3. مهندسی برق – الکترونیک
 4. مهندسی شیمی
 5. مهندسی IT
 6. مهندسی صنایع
 7. مهندسی عمران
 8. مهندسی راه آهن – بهره برداری
 9. مهندسی سخت افزار
 10. مهندسی مکانیک
 11. فیزیک مهندسی
 12. علوم کامپیوتر
 13. علوم مهندسی – زیست محیطی
 14. علوم مهندسی – محاسباتی

رشته های مقطع کارشناسی ارشد:

 1. مهندسی برق – سیستم های قدرت
 2. مهندسی برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
 3. مهندسی برق – مدارهای مجتمع الکترونیک
 4. مهندسی برق – افزاره هاي ميكرو و نانوالكترونيك
 5. مهندسی شیمی – فرآیندهای جدا سازی
 6. مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
 7. مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی