تفاهم نامه ها


تفاهم نامه ها

رديف نام سازمان طرف تفاهم مفاد تفاهم
عقد قرارداد پژوهشی چاپ کتاب و مقاله برگزاری نشست علمی تبادل دانشجو و استاد تبادل امکانات
1
سازمان آب و فاضلاب روستايي استان كرمانشاه
* * * * *
2
نيروي انتظامي استان (در دست امضاء)
* * * * *
3
صنعت برق استان (در دست امضاء)
* * * * *
4
بنياد شهيد انقلاب اسلامي (در دست امضاء)
* * * * *
5
سازمان صنايع دفاعي شهيد چراغي
*