السلام علیک یا جعفربن محمد الصادق(ع)


امام صادق(ع): 

.

.

اگر مردم میدانستند که علم چه فوایدی دارد، هرآینه در جستجوی آن بر می آمدند گرچه در راه آن خون بریزند و در ژرفای دریاها فرو روند.

.

(عوالی اللالی: 4/61/9)

.

.

زین ماتمی که چشم ملائک ز خون تر است *****  گویا عزای صادق آل محمد است

.

.

*******************************

12