کارنامه دانشجویان ورزشکار دانشگاه صنعتی کرمانشاه برای رسیدن به المپیاد چهاردهم در قالب گزارشی معرفی شد


به گزارش روابط عمومی دانشگاه، عناوین قهرمانی و سهمیه های حضور در المپیاد سال 1397 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور که توسط ورزشکاران دانشگاه صنعتی کرمانشاه در مسابقات انتخابی کسب شد، در قالب گزارش معرفی شد.

.

بنابراین گزارش؛ حسین پار، مدیریت تربیت بدنی دانشگاه با اعلام این گزارش، تشریح کرد: بر اساس جدول زمانبندی مسابقات منطقه، تیم ها و نفرات دانشگاه صنعتی کرمانشاه در هر دو بخش دختران و پسران در 15 رشته تیمی و انفرادی در مسابقات حضور پیدا کردند و در  13 رشته  صاحب مدال شدند که این موفقیت فراتر از انتظار بوده است.

.

حسین پار، ضمن اشاره به اهمیت کسب این جایگاه توسط ورزشکاران دانشگاه، عنوان کرد: با توجه به جمعیت دانشجویی حدودا 2000 نفری دانشگاه صنعتی کرمانشاه  و این موضوع که رشته های تحصیلی اکثرا مهندسی بوده و دانشگاه فاقد رشته های نظیر تربیت بدنی می باشد، با توجه به جدول سهمیه های منتشر شده وزارت علوم و در مقایسه با دوره دانشگاه های همطراز و حتی بزرگ تر، کسب 12 سهمیه در بخش دختران و 15 سهمیه در بخش پسران دارای اهمیت بسزایی است.

.

گفتنی است؛ اداره تربیت بدنی با آرزوی سرفرازی و تداوم موفقیت های ورزشکاران شایسته دانشگاه در مسابقات المپیاد ورزشی دانشگاه های کشور در تابستان سال 1397 به میزبانی دانشگاه شیراز برای تک تک عوامل اجرایی این مسابقات، شادکامی و بهروزی آرزو می نماید.

.

.

**************************

 2

 .

1