دانشجویان رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی کرمانشاه از سد جامیشان و سد شهداء شهرستان سنقر بازدید کردند


به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با مدیریت انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشجویان رشته مهندسی عمران به سرپرستی دکتر مویدی مدیر گروه مهندسی عمران و دکتر خلیل پور از اساتید دانشگاه از سد جامیشان و سد شهداء شهرستان سنقر بازدید کردند.

.

بنابراین گزارش؛ دکتر مویدی، مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی کرمانشاه، با اعلام این خبر افزود: این بازدید با هدف آشنایی دانشجویان با گرایش سد و سد سازی و مباحث دروس سیالات، هیدرولیک، مکانیک خاک  و دروس مرتبط برگزار شد. 

.

.

***********************************

1 2 3 4 5 6 7 8