آیین تجلیل از قهرمانان ورزشی دانشگاه صنعتی کرمانشاه


***اطلاعیه***

.

 آیین تجلیل از قهرمانان ورزشی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

(جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید)