اطلایه پیام رسانی سروش


***اطلاعیه***

.

 دانشجویان گرامی از این پس می توانند،اخبار و رویدادهای حوزه علم و فناوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را در سه پیام رسان داخلی زیر دنبال کنند.

.

پیام رسان سروش:https://sapp.ir/vezaratoloum

.

پیام رسان گپ:https://gap.im/vezaratoloum

.

پیام رسان ایتا:https://eitaa.com/vezaratoloum

.

@vezaratoloum