اطلاعیه آموزشی


***اطلاعیه***

.

دانشجویان گرامی، خواهشمند است؛ از تاریخ 97/2/3 در نظرسنجی ارائه پیشنهادات جهت ارتقاء سطح فرهنگی، آموزشی، دانشجویی و مدیریتی شرکت نمایید، برای این منظور در سایت گلستان از مسیر ارزشیابی، نظرسنجی، پاسخگویی افراد به سوالات نظرسنجی وارد شوید.