اطلاعیه برگزاری مسابقات بازی های کامپیوتری


***اطلاعیه***

.

برای اولین بار، انجمن علمی مهندسی کامپیوتر با همکاری واحد انجمن های علمی مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی کرمانشاه برگزار می کند.

مسابقات بازی های کامپیوتری

(جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید)