برگزاری دوره های آموزشی در دانشگاه صنعتی کرمانشاه


به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دوره های آموزشی مقدماتی PLS ، شبکه های عصبی دیجیتال و رباتیک در دانشگاه صنعتی کرمانشاه برگزار می گردد.

.

بنابراین گزارش، دوره آموزش مقدماتی PLC  توسط گروه مهندسی برق دانشگاه در زمینه های : آشنایی با نرم افزار های تخصصی PLC ، آموزش مقدماتی نرم افزار Step7، برنامه نویسی با استفاده از نرم افزار Step7، انجام پروژه های عملی با استفاده از ست های PLC  با تدریس محمد فقیری و دوره تخصصی شبکه های عصبی دیجیتال توسط گروه مهندسی برق دانشگاه در زمینه های: آشنایی با سیستم بیولوژیک دیجیتال، آموزش روش های مختلف تقریب معادلات عصبی، آموزش تحلیل دینامیکی سیستم های عصبی دیجیتال، پیاده سازی سیستم دیجیتال بر روی FPGA با تدریس سعید حقیری و همچنین دوره آموزشی رباتیک در زمینه های: آموزش میکروکنترلرهای AVR، آشنایی با نرم افزار Codevision، آشنایی با نرم افزار Altium Designer، آشنایی با نرم افزار Proteus، در دانشگاه صنعتی کرمانشاه برگزار می گردد.

.

گفتنی است؛ دانشجویان دانشگاه می توانند جهت ثبت نام در دوره های آموزشی مقدماتی PLC ، به آزمایشگاه کنترل خطی دانشگاه و یا آی دی @plc-kut  ، شبکه های عصبی دیجیتال به آزمایشگاه کنترل خطی دانشگاه و یا آی دی @digital-brain-kut و رباتیک به آزمایشگاه کنترل خطی دانشگاه، مراجعه نمایند.

.

.

******************

1 2 3