اطلاعیه برگزاری انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه


اطلاعیه برگزاری انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه

(جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید)

(جهت دریافت فرم درخواست عضویت کلیک نمایید)