اطلاعیه آموزش


***اطلاعیه***

.

به استحضار دانشجویان گرامی می رساند؛ با توجه به تغییر ساعت رسمی کشور، برگزاری کلاس های بعد ازظهر به ساعت 14 تغییر می یابد.