کجایند مردان بی ادعا


امام خمینی (ره):

.

خوشا بحال آنانکه با شهادت رفتند.

.

*****************

.

.

 

خوشا آنان که با عزت ز گیتی / بساط خویش برچیدند و رفتند

ز کالاهای این آشفته بازار / شهادت را پسندیدند و رفتند …

.

.

*****************

Colorful_Abstract_3D_Wallpapers_laba.ws