موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با پذیرش دانشجوی بین المللی در دانشگاه صنعتی کرمانشاه


به گزارش روابط عمومی دانشگاه، بنا بر بررسی و اعلام نظر سازمان امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر جذب دانشجوی غیر ایرانی بصورت غیر بورسیه و بورسیه در دانشگاه صنعتی کرمانشاه، این سازمان طی نامه ای موافقت خود را با پذیرش دانشجوی بین المللی در این دانشگاه اعلام کرد.

.

بنابراین گزارش دکتر اختری، ریاست دانشگاه، با اعلام این خبر ضمن تبریک به مجموعه دانشگاه صنعتی کرمانشاه، عنوان کرد: بدون شک این موفقیت ناشی از پتانسیل های ایجاد شده توسط اعضای خوب هیأت علمی، کارکنان زحمت کش و دانشجویان گرامی این دانشگاه می باشد.

.

.

******************