افتخار آفرینی دختران و پسران شناگر دانشگاه صنعتی کرمانشاه


به گزارش روابط عمومی دانشگاه، شناگران دختر و پسر دانشگاه صنعتی کرمانشاه، توانستند در مسابقات شنای دانشگاه‌های منطقه ۵ کشورکه به میزبانی دانشگاه رازی برگزار شد در جایگاه سوم قرار گیرند.

.

 بنابراین گزارش حسین پار، مدیر تربیت بدنی دانشگاه، با اعلام این خبر افزود: در مسابقات شنای دانشگاه‌های منطقه ۵، تیم شنای دختران دانشگاه با کسب 3 مدال برنز توسط خانم سحر باتمانی، دانشجوی شایسته رشته مهندسی کامپیوتر موفق به کسب مقام سوم تیمی شدند.

.

حسین پار ضمن اشاره به تراکم مسابقات ورزشی دانشگاه های منطقه در ماه های پایانی سال96 ، یادآور شد: شناگران پسر دانشگاه نیز توانستند با کسب 1 مدال طلا، 3 نقره، 3 برنز انفرادی و 2 برنز تیمی در جایگاه سوم تیمی قرار گیرد.

.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه عنوان کرد: آقایان کیارش کرکوتی 1 مدال طلا و 2 نقره، پارسا شهسواری 1نقره و 1 برنز، امیر علیای 1برنز، پرهام محمد نظر 1 برنز و آقایان حامد احمدی، پویا پرگام، متین حافظ پرست و محسن شیری در مواد تیمی مدال برنز را برای دانشگاه کسب کردند.

.

.

********************

1 selfiecamera_2018-03-04-22-29-54-684