اطلاعیه برگزاری انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه


اطلاعیه برگزاری انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

(جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید)

(جهت مشاهده اسامی داوطلبین کلیک نمایید)