اطلاعیه


***اطلاعیه تربیت بدنی دانشگاه***

.

 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند؛ از هفته جاری روزهای سه شنبه و چهارشنبه ساعت 17 تا 19 به ترتیب برای دختران و پسران، استخر شنای الهیه به صورت تفریحی، آموزشی دایر می باشد. دانشجویان دختر علاقمند به طرح آموزش شنا می توانند؛ برای ثبت نام به تربیت بدنی دانشگاه مراجعه نمایند. در صورت به حد نصاب رسیدن از هفنه آینده دوره جدید آغاز خواهد شد.

.

به اطلاع دانشجویان شناگر (دختر و پسر) می رساند؛ برای تکمیل مدارک جهت اعزام به مسابقات منطقه، به تربیت بدنی دانشگاه مراجعه نمایند.

.

به اطلاع دانشجویان پسر علاقمند به فوتبال می رساند؛ تایم سالن باران در روزهای یکشنبه(بومی و خوابگاه بیستون) و چهارشنبه (خوابگاه زاگرس 1و2) از هفته جاری (16 تا 19) برای غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان در نظر گرفته شده است.