نشست مشترک بسیج خواهران دانشگاه‌های رازی و صنعتی کرمانشاه


به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز یکشنبه مورخ 17 دی ماه 1396، نشست مشترک بسیج خواهران دانشگاه‌های رازی و صنعتی کرمانشاه، با حضور خانم رستمی، فرمانده بسیج دانشگاه رازی و هیأت همرا ایشان و همچنین خانم نسرین محمدی، جانشین فرمانده بسیج و دیگر اعضای بسیج خواهران دانشگاه صنعتی کرمانشاه در اتاق جلسات دانشکده انرژی برگزار گردید. 

.

بنابراین گزارش خانم رستمی، فرمانده بسیج دانشگاه رازی، در این نشست گفت: وظیفه سازمانی، ارزشی و انقلابی ایجاب می کند که در صورت امکان بتوانیم به دغدغه های مشترک در مسائل فرهنگی رسیدگی کنیم به ویژه مسائلی که بخش اعظمی از آنها متاثر از وجود بانوان خواهد بود، چرا که زنان می توانند؛ نقش بسیار تاثیرگذار در ارتقای فرهنگ کشور داشته باشند.

.

 وی ضمن اشاره به اینکه قشر فرهیخته بسیج بانوان کشور می توانند بسیار در جامعه تاثیرگذار باشند، اظهار داشت: باید برای این منظور آسیب شناسی صورت گیرد تا بتوانیم بسیج خواهران را در دانشگاه به جایگاه مطلوب برسانیم و نقش بسیج بانوان را در پیشبرد اهداف نظام اسلامی پررنگ تر کنیم . 

.

در ادامه خانم نسرین محمدی، جانشین فرمانده بسیج و دیگر اعضای بسیج خواهران دانشگاه صنعتی کرمانشاه، به تشریح فعالیت های بسیج بانوان در زمینه برگزاری حلقه های صالحین، آسیب شناسی، فعالیت های فرهنگی، جذب نیرو و هماهنگی جهت ایجاد پایگاه بسیج بانوان در دانشگاه پرداختند.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این نشست با بحث و تبادل نظر اعضای شرکت کننده در زمینه بسیج بانوان به پایان رسید.

.

.

*****************

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10