تقدیر از دانشگاه صنعتی کرمانشاه به عنوان یکی از دستگاه های پیشرو استان درگرامیداشت روز حسابدار


به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در مراسم گرامیداشت روز حسابدار، از دانشگاه صنعتی کرمانشاه به عنوان یکی از دستگاه های پیشرو تقدیر شد.

بنابراین گزارش، در این مراسم که با کلیه همکاران اداره کل ، ذیحسابان ، مدیران امور مالی دستگاه های اجرایی ، رییس سازمان برنامه و بودجه استان و تعدادی از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان برگزار شد ، از دستگاه های اجرایی برتر استان در زمینه استقرار نظام حسابداری تعهدی و نظام نوین مالی دولت تقدیر بعمل آمد.

اداره کل بهزیستی استان ، دادگستری استان ، آموزش و پرورش، اداره کل ثبت اسناد، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، اداره کل شیلات استان ،اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی، اداره کل دامپزشکی و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری بعنوان دستگاه های پیشرو و برتر معرفی شدند.

.

.

****************************************

1 2 3