عدم برگزاری کلاس های دانشگاه صنعتی کرمانشاه به دلیل زلزله اخیر


به گزارش روابط عمومی دانشگاه، بنا بر تصمیم هیأت رییسه دانشگاه، به دلیل زلزله اخیر در استان کرمانشاه و شهرستان های اطراف، و به جهت اینکه جمعی از دانشجویانی که ساکن شهرستان های زلزله زده اطراف استان هستند، فرصت کافی برای کمک و همراهی خانواده خود را داشته باشند. کلاس ها از روز دوشنبه مورخ 96/8/22 لغایت یکشنبه مورخ 96/8/28 برگزار نمی گردد.

.

گفتنی است، کلیه دانشجویان باید خوابگاه های دانشجویی را تا تاریخ مذکور ترک کرده و در روز دوشنبه مورخ 96/8/29 در کلاس های دانشگاه حضور داشته باشند.