اطلاعیه تعطیلی


***اطلاعیه***

به استحضار دانشجویان گرامی می رساند؛ کلاس های نوبت صبح دانشگاه برگزار نمی شود.