اطلاعیه پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد


***اطلاعیه***

.

به استحضارپذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد می رساند؛ جهت بررسی صلاحیت عمومی لازم است، مدارک طبق فایل پیوست جهت ارسال به هیأت مرکزی گزینش دانشجو به واحد تحصیلات تکمیلی تحویل داده شود.

(جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید)