برگزاری نشست مشترک انجمن ها و کانون های فرهنگی هنری و ادبی با شورای صنفی رفاهی دانشگاه صنعتی کرمانشاه


به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ روز یکشنبه مورخ 16 مهرماه 1395 جلسه مشترک بین انجمن ها و کانون های فرهنگی هنری و ادبی با شورای صنفی رفاهی دانشگاه صنعتی کرمانشاه، در اتاق جلسات دانشکده انرژی برگزار گردید.

بنا براین گزارش؛ در این نشست که با حضور انجمن ادبی، کانون فیلم و عکس،انجمن علمی گروهای تحصیلی، نشریات، بسیج و انجمن اسلامی دانشگاه برگزار گردید، به موضوعاتی اعم ازعملکرد بهتر شورای صنفی در ایجاد تعامل بیشتر دانشگاه با دانشجو، مشکلات دانشکده‌ها، نحوه ارائه خدمات آموزشی، امور تغذیه، امور خوابگاه ها و سکونت، ایاب و ذهاب، وام‌های دانشجویی، مراکز درمانی و انتشارات پرداخته شد.

.

****************************************************

.

1 2 3 4 5 6