اطلاعیه اردوی فرهنگی


***اطلاعیه***

به استحضار دانشجویان محترم ورودی جدید می رساند؛ اردوی فرهنگی به اماکن تاریخی (طاق بستان و بیستون) همراه با صرف ناهار در روز پنج شنبه مورخ 96/7/20 برگزار می گردد.

جهت ثبت نام از روز چهارشنبه مورخ 96/7/12 تا روز یکشنبه مورخ 96/7/16 تا پایان وقت اداری به آموزش دانشکده ها مراجعه فرمایید.