اطلاعیه جلسه توجیهی


***اطلاعیه***

به استحضار دانشجویان محترم ورودی جدید می رساند؛ جلسه توجیهی (آموزشی، دانشجویی و فرهنگی) در روز چهارشنبه مورخ 96/7/19 از ساعت 14:30 الی 19 برگزار می گردد.

لازم به ذکر است؛ حضور در جلسه توجیهی الزامی بوده و عدم حضور دانشجویان به منزله غیبت آموزشی می باشد.

زمان حرکت: ساعت 14 از دانشگاه به سمت محل برگزاری مراسم