اطلاعیه وام دانشجویی


اطلاعیه آغاز ثبت نام وام دانشجویی 

دانشجویان متقاضی دریافت وام دانشجویی، تا 96/7/15 فرصت دارند با مراجعه به سایت www.swf.ir   درخواست خود را ثبت نمایند.

( شیوه ثبت نام اینترنتی وام دانشجویی)

( مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام دانشجویی)

(مراحل دریافت و بازپرداخت وام دانشجویی)