سلام خداوند بر تو ای هفتمین خورشید هدایت


***************مژده ای دل که شب میلاد کاظم آمده

.

فاطمه بر دیدن موسی بن جعفرآمده***************

.

***************کاظمین امشب چراغان ازوجود کاظم است

.

خانه ی صادق چراغان از حضور کاظم است***************

.

.

امام موسی كاظم (ع):

.

.

 تمام علم مردم را در چهار مورد شناسایى كرده ام

.


اوّل اینکه پروردگار و آفریدگار خود را بشناسى و نسبت به او شناخت پیدا كنى

.


بفهمى كه براى بقاء حیات تو چه كارها و تلاش هایى صورت گرفته است

.


 بدانى كه براى چه آفریده شده اى و منظور چه بوده است.

.


و معرفت پیدا كنى به آن چیزهایى كه سبب مى شود از دین و اعتقادات خود منحرف شوى.

.

(كافى: ج 1، ص 50)

.

.

**************************************************

*************************************************

.

1111