پیام تبریک ریاست دانشگاه صنعتی کرمانشاه به مناسبت فرا رسیدن روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی


به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ دکتر علی اکبر اختری ریاست دانشگاه صنعتی کرمانشاه، فرارسیدن 22 مرداد ماه، روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی را به کلیه دانشجویان فعال در این عرصه تبریک گفت.

برپایه این گزارش؛ دکتر اختری ریاست دانشگاه، ضمن اشاره به اینکه تشکل های اسلامی دانشجویی، از نیازها و خواسته های درونی دانشگاه برآمده و اصلی ترین شاخه ی فعالیت های دانشجویی به شمار می آیند؛ اظهار کرد: حفظ و تعمیق روح اسلامیت دانشگاه، از خواسته های جدی دین باوران است و بار اصلی این مسؤولیت، بر دوش بدنه ی دانشگاه یعنی دانشجویان خواهد بود؛ اما این رسالت، همانند دیگر وظایف اجتماعی، جز از طریق تأسیس و یا تقویت نهادهای اجتماعی متناسب پدید نخواهد آمد و در این میان، نقش تشکل های اسلامی دانشجویی که برخاسته از بدنه ی یاد شده هستند، نقشی اساسی و غیر قابل جایگزین است.

ریاست دانشگاه با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری، بارها و بارها از این نقش اساسی یاد کرده اند و به تحلیل و تبیین حرمت آن پرداخته اند و از منظرها و زاویه های مختلف، بر ضرورت استمرار فعالیت تشکل های اسلامی اشاره داشته اند، خاطر نشان کرد؛ هدایت فکری، دینی محیط دانشجویی در صورتی میسر است که انجمن ها و تشکل های اسلامی، رشد و ارتقای معارف دینی را برای اعضای خود در اهم مسائل قرار دهند و در گذر برنامه ها و موج های زودگذر، از بنیان سازی استوار عقیدتی در اعضای خود غفلت نورزند.

در ادامه ایشان ضمن آرزوی موفقیت برای دانشجویان فعال دراین عرصه از کلیه دانشجویان دعوت کردندکه با مشارکت در تشکل های دانشجویی نقش پررنگ تری در زمینه ی  حرکت سیاسی و انقلابی، با توجه به وظیفه ی هدایتی خود داشته باشند.