اطلاعیه مناقصه عمومی تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع دانشجویان در سال تحصیلی 97-96دانشگاه صنعتی کرمانشاه


اطلاعیه مناقصه عمومی تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع دانشجویان در سال تحصیلی 97-96 دانشگاه صنعتی کرمانشاه

(جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید)