اطلاعیه پیـــش ثبــت نــام ترم اول سال تحصیلی 97-96


***اطلاعیه***

به استحضار دانشجویان گرامی می رساند؛ پیش ثبت نام ترم اول سال تحصیلی 97-96 از تاریخ 96/4/27 لغایت 96/5/5 می باشد.