اطلاعیه تمدید ثبت نام ترم تابستان


******اطلاعیه******

به استحضار دانشجویان گرامی می رساند؛ ثبت نام حضوری ترم تابستان دانشگاه صنعتی کرمانشاه، تا تاریخ 96/4/21 تمدید گردید.