برگزاری دومین دوره مسابقات دانشجویی برنامه نویسی در دانشگاه صنعتی کرمانشاه


به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ روز سه شنبه مورخ 19اردیبهشت ماه 1396دومین دوره مسابقات دانشجویی برنامه نویسی به همت انجمن علمی مهندسی کامپیوتر و با همکاری و حمایت واحد انجمن های علمی مدیریت فرهنگی در دانشگاه صنعتی کرمانشاه برگزار گردید.

اولین دوره این مسابقات در تاریخ 13 اردیبهشت ماه 1395برگزار گردیده بود و 19 اردیبهشت ماه امسال نیز با تلاش دانشجویان انجمن علمی و همچنین اساتید گروه مهندسی کامپیوتر دومین دوره این مسابقات برگزار شد.

بر پایه این گزارش، در این دوره از مسابقات در ابتدا 22 تیم 3نفره ثبت نام کردند که با توجه به استقبال پرشور دانشجویان، تیم اجرایی ناچار به برگزاری دوره مقدماتی، جهت گزینش 10 تیم برتر شد. در روز مسابقه این 10تیم به مصاف هم رفتند تا 3 تیم برتر انتخاب شود. طراحی سوالات و داوری این مسابقات بر عهده اعضای هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر بود. جشنواره اختتامیه این مسابقات نیز روز چهارشنبه مورخ 20اردیبهشت ماه با حضور ریاست دانشگاه، اعضای هیأت رییسه و اساتید گروه مهندسی کامپیوتر  برگزار گردید که در این جشنواره مراسم اهدای جوائز تیم های برتر صورت گرفت.

در پایان خانم مهندس محمدی از ریاست محترم دانشگاه به خاطر حمایت های بی شائبه و همچنین از همکاری مدیریت فرهنگی(واحد انجمن های علمی خانم مهندس پزد)، زحمات اساتید همکار در گروه مهندسی کامپیوتر و تلاش دانشجویان عضو کمیته اجرایی به ویژه دانشجویان انجمن علمی گروه مهندسی کامپیوتر در برگزاری این مسابقات تشکر و قدردانی نمود.

ایشان اظهار امیدواری نمود؛ با توجه به اینکه برگزاری چنین مسابقاتی موجب ایجاد انگیزه و شور و نشاط در دانشجویان می شود، در آینده شاهد برگزاری دوره های دیگر این مسابقات در فواصل کوتاه تر خواهیم بود.

 -

1 (1)1 (2)1 (3)1 (4)1 (5)1 (6)1 (7)1 (8)1 (9)1 (10)1 (12)1 (13)1 (14)1 (15)1 (16)1 (17)1 (18)1 (19)1 (20)1 (21)1 (22)1 (23)1 (24)1 (25)1 (26)