اطلاعیه ایده شو


*** اطلاعیه  ***

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند؛ مسابقه ایده شو در  روز یکشنبه مورخ 96/2/24 راس ساعت 8 صبح در اتاق جلسات ساختمان اداری روبروی اتاق ریاست دانشگاه صنعتی کرمانشاه برگزار می گردد.

لازم به ذکر است؛ جلسه توجیهی ویژه ثبت نام کنندگان در مسابقه ایده شو روز پنج شنبه مورخ 96/2/21 رأس ساعت 8:30 در همان مکان برگزار می گردد.

.