اطلاعیه ثبت نام تیم ها و توزیع بلیط جشنواره مسابقات دانشجویی برنامه نویسی


***اطلاعیه***

بدین وسیله به اطلاع می رساند؛ جهت ثبت نام تیم ها و دریافت بلیط حضور در جشنواره اهدای جوایز به برندگان مسابقات دانشجویی برنامه نویسی  روز چهارشنبه مورخ 96/2/20 رأس ساعت 9:30 به طبقه همکف دانشکده فناوری اطلاعات دانشگاه مراجعه نمایید.