اطلاعیه دریافت بسته فرهنگی


اطلاعیه دریافت بسته فرهنگی

دانشجوی گرامی مهلت دریافت بسته فرهنگی تا روز سه شنبه مورخ 96/2/19 می باشد.

لطفا جهت دریافت بسته فرهنگی از ساعت 8 صبح الی 16بعداز ظهر به دفتر روابط عمومی مراجعه نمایید.