اطلاعیه ثبت نام در شاخه دانشجوی انجمن IEEE


اطلاعیه ثبت نام در شاخه دانشجوی انجمن IEEE

( جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید)

(جهت دانلود فایل تاریخچه انجمن IEEE کلیک نمایید)