اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایانی  (نیمسال اول 96-95)

دانشجوی گرامی؛ کارت ورود به جلسه از تاریخ 95/10/11 از سیستم گلستان قابل دریافت میباشد.