اردوی آمادگی دومین المپیاد ملی طرح کسب و کار دانشجویی


اردوی آمادگی دومین المپیاد ملی طرح کسب و کار دانشجویی شامل برنامه های: کارگاه تدوین مدل کسب و کار- رویداد ایده شو

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید.

www.kti.ir

sh-p(2) finall0